top of page
Header-Era-3.jpg
מטרת המאמר היא לתת כיוון, "על רגל אחת" לפעולה מקצועית, לצורך הסדרת נושא בדיקות אבטחת מידע בארגונים. התחום נרחב ביותר ודורש התעמקות רבה. כמובן שאין תחליף לייעוץ מלא והכוונה מקצועית בנושא.
‏‏MINIPIC-1.JPG
HOME
bottom of page